Karta och regler

B = Bryggor och hyrbåtar


i = Informationstavla


X = Isättningsramp med bom


För att få utnyttja isättningsrampen skall en årlig avgift om 600 kr erläggas kontant,

påföljande år skickas pengarna via bankgiro,

efter detta erhålls en kod för hänglåset via mail.


Vid isättningsrampen finns en brygga

där man temporärt förtöjer för ilastning av fiskeredskap osv.


En bit ut i vattnet är botten iordningställd för underlättande av båtisättning.


Information om isättningsrampen lämnas av:

Ulla Dahlström, Munka-Ljungby 0431-410520 070-4012287


 

Regler:

 

Betalning skall göras i förskott, detta gäller även båthyra.

Betala fiskekort med Swishnr: 123 288 14 98

(se bild längst ner på sidan)

 

Den som löser fiskekort erhåller rätt att fiska med följande fiskemetoder: spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel.

Andra redskap får ej användas.

 

Vid dragrodd eller trolling,

får högst tre spön användas per kort.

Gädda längre än 90 cm, gös längre än 70 cm och abborre längre än 35 cm skall återutsättas.

Minimilängd på gädda och gös är 45 cm.

Högsta antal gös och gädda är 3 per dag och kort.

I april och maj månad återutsättes all gös.

 

Sjön bevakas av tillsynsmän.

Dessa bär bricka eller jacka med text ”Fisketillsyn”.

Den som ertappas med att fiska utan att ha köpt gällande fiskekort kan bli polisanmäld och riskerar att bli fråntagen sina fiskeredskap, samt kan tvingas erlägga en

kontrollavgift på 500 kronor.

 

Båten skall städas och ösas innan den lämnas.

Välkommen hit för en trevlig fiskedag!

 

FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

 

Styrelsen
REGULATIONS


Payment must always be made in advance. This also applies to boathire.


Whoever acqires a fishing license obtains the right to fish with the following fishing methods: spin fishing, fly fishing, angling and ice bobbing. Other gear must not be used. When trolling, no more than three rods per card may be used. Pike longer than 90 cm, walleye (pike-perch) longer than 70 cm and bass longer than 35 cm must be released. Minimum length for pike and walleye (pike-perch) is 45 cm. Maximum number of pike and walleye (pike-perch) are 3 per day and card. In April and May all walleye (pike-perch) must be relesed.


The lake is guarded by rangers. These carry a badge or jacket with the text "Fisketillsyn". Anyone caught fishing in breach of these regulations for the fishing, may be forced to pay a control fee of 500 SEK. He may also be reported to the police and faces the risk of having his fishing gear confiscated.

 

The boat must be cleaned and emptied from water before it is handed in.


Welcome here for a nice day of fishing!


FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Board of DirectorsDas angeln in Västersjön wird von FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE verwaltet und reguliert, was eine Vereinigung sämtlige Besitzer mit Angelnrecht ist, und die Fischerei zu fördern und die gute Fischpflege zu besorgen zur Aufgabe hat. Der See hat einen guten Fischbestand von u. a. Hecht, Zander, Barsch, Schlei, Brachsen und Aal. Kontinuierlich wird Zander eingesetzt. Västersjön hat eine Oberfläche von etwa 480 ha und eine höchste Tiefe von etwa 13 m.


Das Angeln im See ist auch von die Verein für die Öffentlichkeit mit einer Angelkarte zugelassen.


Bei den Badeplatz in Ugglehult befindet sich ein Automat wo man Tageskarte für angeln kaufen kann, und Boot mieten. Angelnkarten können auch bei www.i-fiske.se erworben werden.


Besuchen Sie gerne unser website: www.vfvo.se______________________________________________________________

REGEL


Zahlung ist im voraus zu tun. Das gilt auch Bootsmiete.


Wer Angelkort löst bekommt die Recht mit folgende Angelmethoden zu angeln: Spinnfischen, Fliegenfischen, Angeln und Eisangeln. Feste Geräte müssen nicht verwendet werden. In Rudern, Abschleppen oder Trolling können bis zu drei Ruten pro Karte verwendet werden. Hecht länger als 90 cm, Zander länger als 70 cm und Barsch länger als 35 cm müssen freigegeben werden. Empfehlte minimallänge von Hecht und Zander ist 45 cm und die Zahl höchstens 3 Fische pro Tag.


Die See ist von Kontrollanten bewacht. Sie tragen Schild oder Jacke mit dem Wort ”Fisketillsyn”. Wer beim Fischen angetroffen wird, ohne Angelnkarte gekauft zu haben wird der Polizei gemeldet werden und Gefahr laufen, von ihrer Ausrüstung beraubt zu werden.

Das Boot muss gereinigt und geöst sein, bevor es zurückliefert ist.


Willkommen an einen angenehmen Angelntag!


FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Vorstand