Karta och regler


i = Informationstavla


X = Isättningsramp med bom


För att få utnyttja isättningsrampen skall en årlig avgift om 600 kr erläggas kontant,

påföljande år skickas pengarna via bankgiro,

efter detta erhålls en kod för hänglåset via mail.


Vid isättningsrampen finns en brygga

där man temporärt förtöjer för ilastning av fiskeredskap osv.


En bit ut i vattnet är botten iordningställd för underlättande av båtisättning.


Information om isättningsrampen lämnas av:

Ulla Dahlström, Munka-Ljungby 0431-410520 070-4012287