Fisket

 

Regler:

 

Betalning skall göras i förskott.

 

Den som löser fiskekort erhåller rätt att fiska med följande fiskemetoder: spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel.

Andra redskap får ej användas.

 


Från och med 2021-08-01 säljs endast dygnskort. Ungdom som inte fyllt 15 år fiskar gratis. Betalning skall göras i förskott. 


Den som löser fiskekort erhåller rätt att fiska med följande fiskemetoder: spinnfiske flugfiske, mete och pimpel. Fasta redskap får ej användas.Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas till annan person.


Vid dragrodd eller trolling får högst två spön användas per fiskekort.


Abborre längre än 35 cm skall återutsättas. Högst en gädda eller gös i längdintervallet 50–65 cm får behållas per dag och kort. Övrig fångst av gädda och gös skall återutsättas.

I april och maj månader återutsättes all gös.

 

Sjön bevakas av tillsynsmän.

Dessa bär bricka eller jacka med text ”Fisketillsyn”.

Den som ertappas med att fiska utan att ha köpt gällande fiskekort kan bli polisanmäld och riskerar att bli fråntagen sina fiskeredskap, samt kan tvingas erlägga en

kontrollavgift på 500 kronor.

 


Välkommen hit för en trevlig fiskedag!

 

FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

 

Styrelsen

 


Fiskekort kan köpas hos www.ifiske.se

www.ifiske.se