Start
Tre båtar ilagda 2021-04-02


Mv
h Styrelsen för 

Västersjöns fiskevårdsområde!


Västersjön är en 460 hektar stor insjö i Ängelholms kommun i Skåne län.

Ytan ligger 66 meter över havet, sjön är belägen ca 15 km nordost om Ängelholm.

Dess största längd är 4,25 km och som bredast är den 1,75 km.

Sjön är grund, största djup, 12,6 meter, finns i en bassäng nära norra stranden och ca 1 km från östra stranden. Sjöbotten är, utom i östraste delen, kuperad.

Grus och sten dominerar bottenytan.

___

Ugglehults badplats ligger i sjöns nordvästra hörn.

Här finns även möjlighet för rörelsehindrade

att komma i båtarna som kan hyras.


Fisket i Västersjön handhas och regleras av

FÖRENINGEN VÄSTERSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDE,

som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare och har som uppgift

att främja fisket, samt ombesörja en god fiskevård.

Sjön har ett gott fiskbestånd av bland annat gädda,

gös, abborre, sutare, braxen och ål.

En stor fiskevårdsplan har tagits fram för att underlätta beslut.


En stor undersökning med provfiske har genomförts.
En musselinventering gjordes också.

De kan laddas ner i sin helhet genom att högerklicka
på respektive länk nedan,
därefter välja "Spara mål/länk som".


Det går också att läsa dem direkt vid vanligt klick på respektive länk.


Man kan betala fiskekortet

över internet och SMS via

Betala fiskekort med Swish på nummer:

123 288 14 98Sidan publicerad 2012-02-07,

uppdaterad 2021-04-02